Despre noi

Prezentare SupEuropa

SupEuropa este un organism de formare creat în 1990 la Colmar (Franţa) ce dispune de un birou la Paris, a cărui misiune este de a reuni, de a integra și de a coordona grupuri de experţi independenţi, instituţionali și privaţi, în cadrul unor proiecte puse în slujba mobilităţii și a integrării pe piaţa muncii în Europa.

Contact : SupEuropa France

Principalele domenii de expertiză

Stagii

Organizarea unor stagii în întreprinderi din Franţa și din străinătate cu scopul de a favoriza integrarea pe piaţa muncii și dezvoltarea competenţelor transversale ale tinerilor licenţiaţi, prin dobândirea unei experienţe profesionale.

Seminarii

Organizarea de seminare și de vizite de studiu în Franţa (Paris și Strasbourg), cu scopul de a înlesni schimbul de experienţă și actualizarea competenţelor cadrelor de conducere și ale profesorilor din alte State Membre, în domeniile Management și Știinţele Educaţiei.

Inserție profesională

Transferul de inginerie și adaptarea acesteia din punctul de vedere al dispozitivelor, conţinuturilor, al metodelor și suporturilor pentru a permite sprijinirea și acompanierea tranziţiei tinerilor de la școală la viaţa activă și creșterea șanselor ca ei să își găsească un loc de muncă (Birou pentru stagii, Parteneriate întreprinderi / universitate, Alumni (Foști studenţi), etc.).

Diplome

Pregătirea tinerilor studenţi europeni și străini pentru a obţine diplome oficiale ce atestă cunoașterea limbii franceze, eliberate de Ministerul Francez al Educaţiei Naţionale (DELF și DALF).